Χονδρική πώληση λουλουδιών

Η ανθοκομική μονάδα Flowers Flakas ιδρύθηκε to 1982 στο Αιτωλικό Μεσολογγίου. Η ανθοκομική μονάδα επενδύει συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια στον εκσυχρονισμό, για την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων μας. Σήμερα στην ανθοκομική μας μονάδα καλλιεργούνται τα εξής:

  • Γαρύφαλλο
  • Τριαντάφυλλο
  • Ντάλια

Τα θερμοκήπιά μας είναι υπερσύγχρονα με εγκαταστάσεις υδροπονικών συστημάτων, αυτόματης άδρευσης και υδρολίπανσης, κτλ. Η μονάδα διαθέτει επιπλέον ψυκτικούς και αποθηκευτικούς χώρους όπως και συσκευαστήριο.

Η παραγωγή γίνεται κάτω από σύγχρονες μεθόδους και κάτω απο επιστημονική παρακολούθηση. Τα προϊόντα μας συσκευάζονται με προσοχή και συσκευάζονται στους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Η ελεγχόμενη παραγωγή εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς δίνουμε την δυνατότητα στους πελάτες μας να τα αγοράζουν πάντα φρέσκα.